Børnehaven

Der foreligger en officiel rapport om projektet og den viden det har afstedkommet. Linket viser hen til en pdf-version af rapporten.

For at kunne få en fornemmelse af forældrenes rolle, er der foretaget en undersøgelse, hvor der er stillet 20 spørgsmål. Undersøgelsen er foretaget ad 2 omgange, ved projektstart og ved afslutningen. Undersøgelsen er foregået på i alt tre børnehaver, for på den måde at kunne se, hvor meget det at stille spørgsmålene ændrer på hvor meget der snakkes/arbejdes med matematiske emner med børnene.

Undersøgelsesmaterialet er ikke særligt omfangsrigt, så alene af den grund skal det tages med et vist forbehold; men der synes alligevel at tegne sig et mønster.

Umiddelbart ser det ud til, at det at stille spørgsmål til forældrene om hvor meget matematikken fylder i hverdagen, skaber øget interesse og opmærksomhed. Tilsvarende flytter aktiviteterne i børnehaven også opmærksomheden i en positiv retning.

Mappen til Uglerne, er et informations- og inspirationsmateriale, der udleveredes til de deltagende børn og deres forældre. Mappen bruges også som inspirationsmateriale i andre børnehaver.

 

Matematik i børnehøjde rapport  
En undersøgelse  
Mappe til Uglerne