Ideer og forslag

Med tiden vil der komme flere ideer og forslag til arbejdet med matematikken i børnehaven.
Materialet udspringer af den pædagogiske praksis og vil derfor løbende udvikle sig.
Det vil ikke blive færdigt fra den ene dag til den anden.
Forhåbentligt vil det aldrig nå at blive færdigudviklet; men forblive i en stadig forandring.