Matematik i børnehøjde
Evaluering

  

   

Hvis der er grund til bekymring, afkrydses det røde felt, og der skal tages stilling til hvad, der skal gøres for at hjælpe barnet.
Hvad er det, der giver anledning til bekymring? Er det noget der ikke er lært, eller noget barnet har svært ved at lære? 
Er der behov for ekstra støtte til barnet? Familien?
Er der brug for en grundigere undersøgelse af problemerne og mulighederne for at afhjælpe dem?
Den øverste del af skemaet her, kan bruges til at beskrive en all-round placering, der gælder for alle områderne under et. 
Det er ikke tænkt som et gennemsnit; men som en overordnet vurdering. Er der grund til bekymring eller ej?
Hvis der er grund til bekymring, kan det eventuelt kombineres med det mere detaljerede skema og eventuelt med andre oplysninger og med testning. 

Matematikkens sprog, symboler, begreber og anvendelse

2 - 3 år 3 - 5 år 5 - 7 år
       
     
     

Matematiktrappen

Evalueringsark
Matematik i børnehøjde
2 - 3 år 3 - 5 år 5 - 7 år
Niveau 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Tal                              
Farver                              
Figurer                              
Modeller                              
Tid                              
Temperatur                              
Mål                              
Penge                              
Placering                              
Fart                              
Logisk tænkning                              
Sandsynlighed                              
Strategisk tænkning                              

Kravene til kendskabet til de enkelte fagområder er beskrevet så enkelt som muligt, for overskuelighedens skyld. For eksempel går kravet til tal for gruppen 2 -3 år fra at kende begreber som få og mange til at kende og bruge tallene fra et til fem. En middelplacering kunne således være, at kende tallene et og to. Det er vigtigt at være opmærksom på, at der er store forskelle fra barn til barn indenfor samme aldersgruppe.

Tal

2-3 år
Niveau 1: Få, mange.
Niveau 5: Kender og bruger tallene fra et til fem.

3-5 år
Niveau 1: Kender tallene fra et til 10 sikkert. Tæller til 10.
Niveau 5: Kender og bruger tallene til 100. Tæller til 100.

5-7 år
Niveau 1: Kender tallene til 100. Tæller i trin på 10.
Niveau 5: Kender og bruger alle tal. Skelner mellem lige og ulige tal. Tæller i trin på 2, 5 og 10.

Farver

3-5 år
Niveau 1: Mørk, lys, grøn, rød, hvid, sort, gul.
Niveau 5: Skelner mellem farver indenfor samme farvegruppe – mørk/lys.

5-7 år
Niveau 1: Kender alle grundfarverne.
Niveau 5: Skelner mellem grundfarver og blandingsfarver.

Figurer

3-5 år
Niveau 1: Kan putte figurer af forskellig form i en kasse med tilsvarende åbninger.
Niveau 5: Rund, stjerne, firkant, trekant. Laver mønstre f.eks. med rørperler.

5-7 år
Niveau 1: Kan genkende og beskrive cirkler, trekanter og firkanter.
Niveau 5: Terning, kugle. Skelne mellem rumlige figurer og tegninger.

Modeller

2-3 år
Niveau 1: Sætter byggeklodser sammen
Niveau 5: Bygger modeller af huse og lignende.

3-5 år
Niveau 1: Bygger enkle modeller efter tegninger.
Niveau 5: Bygger og tegner huse og mennesker.

5-7 år
Niveau 1: Bygger mere avancerede modeller efter tegninger.
Niveau 5: Tegner forholdsvist detaljeret.

Tid

Klokken

2-3 år
Niveau 1: Nu, om lidt, senere, for lidt siden.
Niveau 5: Når du har sovet tre gange. I dag, i går, i morgen.

3-5 år
Niveau 1: Middag, morgen, aften. Hele timer.
Niveau 5: Tidspunkter med hele og halve timer.

5-7 år
Niveau 1: Hel, halv, kvarter over, kvarter i.
Niveau 5: Kan og er fortrolig med klokken.

Kalenderen

3-5 år
Niveau 1: Kender begrebet et år. Ved at året har flere årstider.
Niveau 5: Kender egen alder og kan vise det. Kender årstiderne.

5-7 år
Niveau 1: Kender årstallet, egen alder og familiemedlemmers alder. Kender årstiderne.
Niveau 5: Kender månederne, antal dage på en uge og antal måneder på et år. Kender og kan beskrive årstiderne.

Temperatur

2-3 år
Niveau 1: Kold/varm.
Niveau 5: Meget kold/meget varm.

3-5 år
Niveau 1: Koldere/varmere. Sammenligne temperaturer.
Niveau 5: Fryser/smelter, koger.

5-7 år
Niveau 1: Kende til temperaturmåling. Udendørstermometer, stegetermometer.
Niveau 5: Kende vands fryse- og kogepunkt. Kroppens temperatur.

Mål

Længde/afstand

2-3 år
Niveau 1: Kort/lang. Høj/lav. Kan nå, kan ikke nå.
Niveau 5: Meget lang, ikke så lang. Graduering af længde.

3-5 år
Niveau 1: Sammenligne længde. Længere end, højere end, mindre end.
Niveau 5: Længdeenheder. Meter, centimeter, km.

5-7 år
Niveau 1: Meterstokken. 1m = 100 cm. 1km = 1000m.
Niveau 5: Kan måle med målestok og målebånd. Forklare længdemål og afstande.

Vægt

2-3 år
Niveau 1: Tung/let.
Niveau 5: Graduere vægt. Meget tung, ikke så tung.

3-5 år
Niveau 1: Sammenligne vægt. Lettere end, lige så tung.
Niveau 5: Enheder. Kg, g.

5-7 år
Niveau 1: 1kg = 1000g.
Niveau 5: Kan veje med personvægt og køkkenvægt.

Rummål

3-5 år
Niveau 1: En kop mælk. Et glas juice. En flaske saft.
Niveau 5: 1liter.

5-7 år
Niveau 1: 1l = 10dl
Niveau 5: Kan måle væsker op med litermål og decilitermål.

Penge

3-5 år
Niveau 1: Kender enkelte mønter og sedler.
Niveau 5: Der går 10 enkroner på en 10-krone.

5-7 år
Niveau 1: Kan veksle mønter til sedler.
Niveau 5: Kender og bruger penge som værdimål.

Placering

3-5 år
Niveau 1: Er her, er her ikke. Kan stille ting på plads.
Niveau 5: Foran, bagved, mellem, over, under.

5-7 år
Niveau 1: Relativ placering. Længere foran, længere bagved.
Niveau 5: Sammenligne og redegøre for placeringer i planet og i rummet.

Fart

3-5 år
Niveau 1: Hurtig/langsom.
Niveau 5: Meget hurtig meget langsom.

5-7 år
Niveau 1: Sammenligne fart. Hurtigere/langsommere.
Niveau 5: Kommer hurtigere frem ad motorvejen, fordi vi kører hurtigere. 50km/t, 110km/t

Logisk tænkning

5-7 år
Niveau 1: Årsag virkning. Hvis jeg gør sådan, så sker der det og det.
Niveau 5: Deduktioner.

Sandsynlighed

3-5 år
Niveau 1: Kan slå med terning og tælle øjnene.
Niveau 5: Vurderer på sandsynligheder, når der slås med terning.

5-7 år
Niveau 1: Kan sammenligne udfaldsrum f.eks. plat og krone, terning.
Niveau 5: Kan redegøre for, at der er lige stor chance for at slå en ener og en sekser.

Strategisk tænkning

5-7 år
Niveau 1: Lægger en strategi, når der for eksempel spilles kryds og bolle.
Niveau 5: Kan spille skak og forudse flere trækmuligheder.